Volyňští Češi
Křívka Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 12. 04. 1914
Místo narození Ivaniče, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden 12. 08. 1944 ČSVJ/NT, 30. 08. 1944 (PR 191/44), Sadagura
Hodnost vojín