Volyňští Češi
Krušina (Kružina) Bohumil, Kružina

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 27. 05. 1922
Místo narození Hrušvice, Rovno
Odveden 15. 03. 1944, Jefremov
Hodnost vojín
Úmrtí 03.04.1944, Slovensko, Jalovec, pohřben Jalovec, 3.čs.samostatná brigáda v SSSR, 2. spojovací prapor