Volyňští Češi
Kršnák Josef, Ferdinand

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 24. 08. 1904
Místo narození Kneruty, Dubno
Národnost česká
Odveden 18. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 19.10.1944, Karpaty, Jaśliska, 1.čs.armádní sbor,