Volyňští Češi
Kriml (Kryml) Štěpán

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 30. 03. 1911
Místo narození Kupičov, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden 16. 04. 1945, VB;
Hodnost desátník pol. a ? něm.