Volyňští Češi
Krasenský Rudolf, Jan

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 02. 05. 1904
Místo narození Ploska, Dubno
Národnost česká
Odveden 25. 03. 1944 a 16. -17. 05. 1944 ČSVJ/NT, 19. 05. 1944 (PR 103/44), Rovno a Kaměněc Podolskij