Volyňští Češi
Kozáková Libuše, Sanitráková

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 28. 01. 1924
Místo narození Boremeľ, Dubno
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944