Volyňští Češi
Koutecká Naďa, Demetr

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 26. 10. 1926
Místo narození Oržev, Rovno
Národnost česká
Odveden 23. 08. 1944, Rovno