Volyňští Češi
Kořan Teofil, Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 30. 06. 1918
Místo narození Mlynov, Dubno
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno