Volyňští Češi
Kopřiva Alex., Sláva

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 06. 01. 1926
Místo narození Straklov Č., Dubno
Národnost česká
Odveden 19. 03. 1944, Rovno