Volyňští Češi
Kopecký Miroslav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 28. 06. 1912
Místo narození Dembrovka, Dubno
Národnost eská
Odveden 16. 03. 1944, Jefremov
Hodnost vojín