Volyňští Češi
Konopka Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 08. 01. 1927
Místo narození Vilhemovka, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden 20. 07. 1944 ČSVJ/NT, 09. 08. 1944 (PR 173/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín