Volyňští Češi
Kodeiška Vladimir

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 15. 03. 1928
Místo narození Buršovka, Dubno
Národnost česká
Odveden 23. 06. 1944 ČSVJ/NT, 27. 06. 1944 (PR 136/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín