Volyňští Češi
Kočí Vladimír, Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Podcurkov, Rovno
Národnost česká
Odveden 28. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 10.11.1944, Karpaty,, 1.čs.armádní sbor,