Volyňští Češi
Klápště Arnošt

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 16. 11. 1926
Místo narození Hubín Český, Volyň+
Odveden 22. 05. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín