Volyňští Češi
Klabanová Emilie, Řepíková

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 16. 05. 1925
Místo narození Malovaná, Dubno
Národnost česká
Odveden 20. 07. 1944