Volyňští Češi
Kilčický Vladimír, Ilarion

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 01. 01. 1902
Místo narození Ludhardov, Volyň
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 16.01.1945, Slovensko, Ladomírová, pohřben Ladomírová, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR,