Volyňští Češi
Kašparová Františka, Richterová

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 25. 07. 1919
Místo narození Lipiny, Luck
Národnost česká
Odveden 22. 05. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín žena