Volyňští Češi
Karásek Drahouš, Drahouš

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 04. 04. 1918
Místo narození Žitomir, Žitomír
Národnost česká
Odveden 28. 01. 1945, Humenné
Hodnost vojín čs.