Volyňští Češi
Jonáš Václav, Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 13. 08. 1924
Místo narození Ulbárov, Dubno
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 08.12.1944, Polsko, nemocnice Rovno, zemřel po zranění ze dne 02.12.1944, 1.čs.armádní sbor,