Volyňští Češi
Jon Mikuláš, Ignác

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 25. 03. 1913
Místo narození Staviště, Dubno
Národnost česká
Odveden 19. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 15.09.1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 2. pěší prapor