Volyňští Češi
Miller Josef, Alexej

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 10. 10. 1926
Místo narození Kopče, Luck
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno