Volyňští Češi
Jindříšek Antonín, Ondřej

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Dolinka, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden 01. 04. 1944, Rovno