Volyňští Češi
Jersák Bedřich, Jensák

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 18. 01. 1916
Místo narození Pokosy, Rovno
Odveden 30. 03. 1944 ČSVJ/NT, 30. 03. 1944 (PrR 71/44), Jefremov
Hodnost vojín
Úmrtí 19.10.1944, Karpaty, Nižný Komárnik, 3.čs.samostatná brigáda v SSSR,