Volyňští Češi
Chylčuk Václav, Sylvestr

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 09. 09. 1918
Místo narození Omelana Malá, Rovno
Národnost česká
Odveden 10. 10. 1944 ČSVJ/NT, 12. 10. 1944 (PR 227/44), Sadagura
Hodnost vojín RKKA