Volyňští Češi
Habaňák Štefan, Onisej

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 08. 01. 1911
Místo narození Dlouhé Pole, Dubno
Národnost česká
Odveden 01. 04. 1944, Rovno