Volyňští Češi
Gabriel Vladimír (Ladislav) Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 25. 05. 1905
Místo narození Slavkoviče, Ovruč
Národnost česká
Odveden 10. 10. 1944 ČSVJ/NT, 12. 10. 1944 (PR 227/44), Sadagura
Hodnost vojín RKKA