Volyňští Češi
Dvořák Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 09. 01. 1917
Místo narození Hlinsk, Rovno
Národnost česká
Odveden 14. 04. 1941, SSSR
Hodnost vojín RA