Volyňští Češi
Drnka Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 30. 10. 1928
Místo narození Dlouhé Pole, Dubno
Národnost česká
Odveden 15. 06. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín