Volyňští Češi
Činka Slavek, Řehoř

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 24. 03. 1924
Místo narození Malín Č., Dubno
Národnost česká
Odveden 19. 03. 1944, Rovno