Volyňští Češi
Cejtchaml Vladislav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 17. 04. 1927
Místo narození Hlinsk, Rovno
Odveden 22. 05. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín