Volyňští Češi
Bojarská Rozalie, Růžena, Mesnerová

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 28. 08. 1926
Místo narození Dlouhé Pole, Dubno
Národnost česká
Odveden 15. 06. 1944 ČSVJ/NT, 19. 06. 1944 (PR 128/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín