Volyňští Češi
Bohatý Bohumil, Mikuláš

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 07. 05. 1924
Místo narození Libánovka, Dubno
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno