Volyňští Češi
Bešta Vladimír, Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 25. 12. 1923
Místo narození Bakovce, Luck
Národnost česká
Odveden 31. 03. 1944, Rovno
Hodnost vojín