Volyňští Češi
Albrecht Bedřich, Bohuslav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 14. 07. 1944
Místo narození Český Boratín, Luck, Volyň, Polsko
Národnost česká
Odveden 20. 07. 1944 ČSVJ/NT, 09. 08. 1944 (PR 173/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín