Volyňští Češi
Zítko Jaroslav, Václav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 24. 06. 1920
Místo narození Kopče, Luck
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 20.09.1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR,