Volyňští Češi
Vunk Mikuláš

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 19. 12. 1918
Místo narození Straklov Č., Dubno
Národnost česká
Odveden 19. 03. 1944, Rovno