Volyňští Češi
Voleský Václav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 10. 02. 1920
Místo narození Antonovka, Ostroh
Národnost česká
Odveden 30. 05. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín