Volyňští Češi
Větrovcová Věra, Citterbergová

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 25. 07. 1926
Místo narození Bryšče, Luck
Národnost česká
Odveden 29. 06. 1944,(příl. z 04. 07. k PR 141 z 02. 07. 1944), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojínka