Volyňští Češi
Šavel Josef, Vikentyn

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 05. 02. 1895
Místo narození Dubno, Dubno
Národnost česká
Odveden 01. 04. 1944, Rovno