Volyňští Češi
Malý Vladislav, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 19. 02. 1923
Místo narození Ivaniče, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden 05. 10. 1944,PR 223/44 z 07. 10. 44;, Sadagura
Hodnost vojín