Volyňští Češi
Malý Alexandr

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 06. 04. 1895
Místo narození Mizoč, Dubno
Národnost česká
Odveden 15. 05. 1944 ČSVJ/NT, 15. 05. 1944 (PR 100/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín čs. legií