Volyňští Češi
Sišňák Vladimír Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 23. 02. 1922
Místo narození Kopče, Luck
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno