Obce na Volyni
Čihyry

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Ovruč
Mapová síť 2C22