Obce na Volyni
Český Háj

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Rovno
Mapová síť 3G10 Ukázat na mapě
Max. počet čs. obyvatelstva 75 v l. 1915–1939