Obce na Volyni
Budoviči

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť