Obce na Volyni
Zubovščina

Malá a chudá vesnička Zubovščina se nacházela v nejzápadnějším výběžku Kyjevské gubernie, která

sousedila s územím gubernie Volyňské. Od roku 1796 se zde střídali majitelé této vesnice, ale nikdo o

ni neměl pořádně zájem. Byl tam panský dvorek a pár desítek chalup nedávných nevolníků. 70.léta

19.století však byla významná tím, že jsem začaly proudit čeští emigranti z Rakouska-Uherska. Její

začátek se datuje kolem roku 1868.

 

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Kyjev
Mapová síť 2C23 Ukázat na mapě
Rok založení 1868
Osobní svědectví
Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 6 archiválií