Obce na Volyni
Vyšehrad (Česká kolonie do r. 1920)

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Kyjev
Mapová síť 2G26
Max. počet čs. obyvatelstva 230 v letech 1915–1939
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Mejstřík Jan, Jan, Pergler Antonín, Veselý Václav, Veselý Viktor