Obce na Volyni
Alexejevka

Umístění  obce nebylo zjištěno

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Rok založení 1892
Max. počet čs. obyvatelstva 81 v l. 1887–1914
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Martinovský Václav, Josef, Tomášek Josef, Zvonař Vladimír, Ludvík, Krejčí Mikuláš, Jakub