Obce na Volyni
Varkoviče

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Dubno
Mapová síť 3G10 Ukázat na mapě
Rok založení 1890
Max. počet čs. obyvatelstva 49 v letech 1887–1914
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Odstrčil Josef, Ignác, Plešak Josef, František, Ráliš Vladimír, Rališová Ljuba, Josef, Krynická, Ranišová Libuše, Krinická, Šulin Rojtem, Mendel, Valek Václav, Josef, Herišer (Gerišer) Vladimír, V., Krátký Václav, Josef