Obce na Volyni
Urveny

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Ostroh
Mapová síť G11 Ukázat na mapě
Max. počet čs. obyvatelstva 519 v letech 1915–1939
Osobní svědectví
Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

Související osoby

  • Křivka Jan, Jan

    ThDr. Jan Křivka se narodil 12. 10. 1926 v České Hulči na Volyni. Jeho rodiče Jan a Anna, roz. Zajícová, zde provozovali mlékárenskou živnost. Otec absolvoval Vyšší zemědělskou školu v Krinici, matka byla studentkou ruského gymnázia v Žitomíru, kde působil její bratr Antonín Zajíc jako pravoslavný kněz. V době první světové války byl otec písařem u vojenského soudu v Petrohradě, po válce se vrátil domů na Volyň. V Hulči se setkal se svými rodiči, kteří museli rodné Ivaniče opustit. Zde se také seznámil s Annou Zajícovou, již pojal za manželku a s níž měl tři děti - Tamaru, Jana a Marii. Po dobu okupace působil pamětník v ilegální organizaci Blaník. V roce 19

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 1 archiválie